Мисия „Ангели Заедно за България“ 1

На 24.10.2020 г., се осъществи втората акция по разнос на хранителни продукти от първа необходимост, подпомогната от нашите сънародници в чужбина от „Ангели за България“. Те отново подсигуриха средствата за закупуване на хранителните продукта и лекарствата от първа необходимост за семейства в нужда от София. 

Отново зарадвахме 50 семейства, предимно възрастни, болни и самотни хора, които получиха дарение, което да облекчи ежедневието им, комбинирано с надежда и много топли усмивки.

Идеята на тази кампания е да се превърне в ежемесечна традиция.

Ако и вие искате да зарадвате семейство в нужда, или да обогатите пакетите с хранителни продукти с още един артикул може да направите дарение по следната банкова сметка:

 Банкова сметка: BG33RZBB91551010699999
Банка: Райфайзенбанк България
Титуляр: Сдружение „Тугедър Фор“
Основание:Кампания с хранителни продукти