История

Together For e ново сдружение, създадено от хора с богат опит в доброволческите и благотворителните активности към различни НПО. Основната мисия на сдружението е да подтикне хората да се грижат не само за близките, но и за ближните си.

Ежедневието ни сблъсква с много самотни, възрастни хора и такива в неравностойно положение, които имат нужда от помощ. В същото време към нас се обръщат и много ентусиазирани и искащи да творят добро хора, които имат нужда от напътствия накъде да насочат енергията и възможностите си.Нашата идея е да сме тези, които срещат тези два свята.

Целта ни е да намерим „грижовник“ за всеки един нуждаещ се, като неговата задача е той да поеме чрез менторство, или чрез друга помощ грижата за този човек, защото според нас конкретността обвързва и вече се възприема като лична отговорност и споделена емоция.
В множеството кампании, в които сме участвали досега, много от нашите доброволци са припознали „своето семейство“ и целогодишно го подпомагат, с което не само правят живота му много по-лек и смислен, но понякога го променят изцяло към по-добро.

 Важна задача за нас ще бъде и намирането на устойчив модел за партньорство с бизнеса и институциите, които да се грижат на местно ниво за хората, в чийто регион се намират. Предвиждаме множество събития за набиране на средства, в които активно да включим бизнеса и да го направим социално отговорен.

Както всички знаем, заедно можем повече и с общи усилия на бизнес, доброволци и хора няма да има невъзможни неща.