Направи дарение

1118-img4

За всяка наша акция, кампания или събитие са необходими средства за осъществяването ѝ.

Ако желаете да ни помогнете и да направите дарение, това е сметката ни: 

BG33RZBB91551010699999 в Райфайзен Банк.

На този бутон, може да нагласите вашето ежемесечно дарение през Paypal :